Liverapportering från rättssalen


09:03

Målet ropas på och åhörarna tar sina platser.