Liverapportering från rättssalen


09:07

Ordföranden inleder. PK får ett hörselhjälpmedel som det blir rundgång i. 

Pk bekräftar sina personuppgifter.

Formalian fortsätter.