Liverapportering från rättssalen


09:07

Betydligt färre åhörarre också. Salen knappt halvfull. Idag ska åklagaren avsluta sin sakframställan och åklagarbidträdet ska hålla sin framställan. Målsäganden ska höras samt eventuellt ska förhören med Pierre Karlsson inledas.