Liverapportering från rättssalen


09:09

Hagman inleder. Hänvisar till protokollsbilaga A i stämningsansökan och ska nu redogöra för denna.