Liverapportering från rättssalen


09:10

Idag deltar också Kriminsp Susanne Lager på åklagarsidan.