Liverapportering från rättssalen


09:10

Idag går vi över till vittnesförhören. Lotta Karlsson är inte skyldig att vittna i målet och har ringt och sagt att hon inte vill vittna. Hagman påkallar inga tvångsåtgärder eftersom Lotta inte är skyldig att vittna. Lotta kommer alltså  inte att vittna.