Liverapportering från rättssalen


09:10

Ordförande konstaterar att det inte föreligger hinder för förhandlingen och att dagens förhandlingen ska ägnas åt att gå igenom den rättsspykiatriska undersökningen.

Det finns inte skäl att hemligstämpla RPU:n. Ordföranden går igenom beslutet från rättsmedicinalverket. 

Ordförande går igenom sidan 6 och 7 i RPU:n. (jag kommer lägga upp den så fort jag lagt vantarna på den).

Inga psykotiska symptom. Nedsatt hörsel och syn hos Karlsson. Har genomgått datortomografi som var normal. Ingen medicinering föreligger. Han är allmänbegåvad. Han anser sig mer psykisk stabil än han egentligen är. Han anser sig i viss mån förföljd och särskilt utsatt. Vuxit upp i ett hem med alkoholmissbruk och inte genomgått hela grundskolan med anledning av faderns sjukdom.