Liverapportering från rättssalen


09:11

Första vittnet är Nils-Erik Claesson. Han svär vittneseden.