Liverapportering från rättssalen


09:15

Målsägandebiträdet yrkar skadestånd om 50 000 kr vardera + ränta från den 14 dec till samtliga målsägande samt ersättning till vardera dödsbo (Annikas och Gustafs) med c:a 35 000 kr (?).