Liverapportering från rättssalen


09:15

Karlsson bestrider skadeståndsyrkanden men vitsordar beloppen.