Liverapportering från rättssalen


09:16

Orförande påminnes om edens betydelse och Hagman inleder förhöret. 

 

Claesson börjar berätta om att Pierre har varit anställd sen 2010. De har känt varandra sen c:a 2005-2006. han började använda Pierres enskilda firma i mars 2006. 2010 brjade Piere jobba som anställd åt Claesson. De sista åren har Pierre jobbat tillsammans med Bengt Jonasson på de olika jobben, Jonasson är egenföretagare. De har anlitats på samma projekt och jobbar utmärkt ihop. Bengt har fakturerat ungefär en tredjedels månadskostnad (ungefär en tredjedels timarbetstid per månad). det var Claessons förslag att Pierre skulle bli anställs. C är bättre på adminitration och Pierre är bättre på att snickra så det var en bra uppdelning. 

 

C uppfattar att Pierre att inte är duktig på att förvalta sina resurser. Det framgick att Pierre brukade vara i penningknipa.