Liverapportering från rättssalen


09:17

Hagman läser innantill i protokoll A. Allt är i princip upprepningar från gårdagen. 

Pierre fick troligen reda på att hans kvarskatt hade gått till Kronofogden någon gång efter den 10 december 2012 enligt PM från Skatteverket.