Liverapportering från rättssalen


09:18

Hagman redogör för sin plan för dagen. Först ska han ha en liten fri inledning och sen en visualisering på en skärm. Sen ska han ha en redogörelse över de olika klockslagen den 13 december, en redogörelse han också ska dela ut till rätten i efterhand, och sen går han på skärm igenom den skriftliga bevisningen i detalj.