Liverapportering från rättssalen


09:26

Pierre Karlsson är sammanboende med Lotta. Pierre övergav kroglivet när han träffade Lotta. Pierre är en mycket uppskattad familjefar och en duktig hantverkare med goda vitsord. Inte den sortens person som man sammaknippar med en våldsverkare. 

Anledningen till att utredningen fcik upp ögonen för honom var bland annat att det fanns en friande dom från 2006 för dubbelmord. Denna dom har präglat Pierres och hans familjs liv och många på bygden har trott att Pierre har varit skyldig. Det har också isolerat familjen. Domen har inget som helst bevisvärde i dagens rättegång. 

Familjen (de vuxnas) enda riktiga djuplodande umgänge är med Lottas syster Susanne och hennes make Fredrik, i övrigt är det mest ytliga kontakter.