Liverapportering från rättssalen


09:27

På sid 301 i förundersökningsprotokollet (A) finns en visualisering över körtiderna vilken kommer vara av intresse för om Pierre har haft möjlighet att åka hem och hämta vapnet eller om han hade med sig det redan på morgonen i bilen. Hagman visar utdrag ur Pierres timdagsbok, eftersom han är anställd är det viktigt att han håller reda på hur många timmar han jobbar för att han ska få betalt därefter. Han skriver också upp körsträcka samt vilken fastighet han jobbar på. Den 5-8 december har han antecknat att han varit i Kolstad och jobbat, liknande anteckningar finns andra dagar. 12 finns det också antecknigar. 13 december står det: "Sture, 2 timmar, kollade stugan värme" samt "Kolstad container 3 timmar 13 mil". Timdagboken hade Pierre själv med sig till polisen vid det andra förhöret den 22 januari 2013 för att visa upp. Hagman anser att uppgifterna har fejkats av Pierre i efterhand.