Liverapportering från rättssalen


09:28

Sid 2261 näst sista stycket i fuppen (claessons förhör) finns närmare uppgifter om Bluesteplånen. 

han tillfrågade C:s son Martin om lån. Martin avböjde. C blev överraskad över tt Pierre frågade Martin och han hade inte sågt åt Pierrre att fråga Martin. Det var efter att C hade pratat med Martin som man C bestämde sig för se om man kunde ordna en kontaktman på ölandsbanken som kunde hjälpa Pierre med ekonomin ocg rungde upp banken. Pierre var inte intresserad av detta dock. Han sa att det var Lotta som inte ville ha det så. C har inte haft någon kontakt med Lotta innan Pierre blev häktad. 

 

Det finns en löneutmätning på Pierres lön och C förklarade för Pierre att han var tvungen att följa det beslutet. Löneutmtningen kan ha börjat tidigar än mars 2012, beslutet från mars 2012 kan vara det ändrade beslutet som KFM skickade för att Pierre fått högre levnadsomkostnader.