Liverapportering från rättssalen


09:29

Bevisningen byter tema. Nu handlar det om Gustaf och Annikas tider istället. Gustafs klocka var analog och det kan förklara att datumet på hans klocka stod på den 12: och inte den 13:e. Det krävs alltså att man manuellt ställer om datumet varje månad för att det ska bli rätt.