Liverapportering från rättssalen


09:30

Hagman visar upp en fullmakt, som finns i fuppen, som Pierre har skrivit under som ger C rätt att vidta handlingar för Pierres räkning. C säger att det stämmer, han har haft Pierres förtroende att förhandla för hans räkning, fullmakten använde C när han förhandlade med Bluestep. 

 

Skulderna hos KFM var vid löneutmtningens början någonstans runt 180-190 000 kr, såvitt C kan minnas.