Liverapportering från rättssalen


09:36

Skeppsdagboken för Pampus den 13 dec. där Gustaf jobbade redovisas. Alla tider stämmer med vittnesuppgifter. 

Gustafs arbetstider på kabelskeppet Pleijel redogörs för, sista arbetsdag 10 dec 2012.