Liverapportering från rättssalen


09:38

Pierre verkar samlad. Sitter orörlig på sin plats. Antecknar inte, leker inte med sin penna. Stirrar med tom blick snett ner i bordet.