Liverapportering från rättssalen


09:41

Flygbilder över fastigheten visas. Samma bilder som finns i förundersökningsmaterialet.