Liverapportering från rättssalen


09:41

Infarten till fastigheten till Fakeböle och området runt omkring har sökts av med hund utan att hitta några nycklar eller annat. Hagman går över till PM om hundleksak. Antagligen har hundleksaken blivit kvarglömd på platsen vid något annat tillfälle än vid mordet.