Liverapportering från rättssalen


09:45

Hagman vill beröra den frikännande domen från 2006. Den kan inte läggas Pierre till last men kommer att beröras i förhör. Hagman vill särskilt påpeka domslutet och "klämmen" på sidan 942 i prokollet (sidan 25 i domen) från högst upp på sidan. "Det är långt ifrån tillräckligt för en fällande dom" - betonas särskilt av Hagman när han läser upp från domen.