Liverapportering från rättssalen


09:45

sid 2270 i fuppen visas på storbild "timmar dec 2012-12-21"

 

C kommer inte ihåg ifall Pierre jobbade något mer efter den 21 december. Gjorde han några fler jobb så hamnade det på januarisammanställningen. Sammanställningen den 21 december är inskickad vid den tidpunkten så pengarna ska komma före jul. 

 

Handlingen som är på bilden har Pierre upprättat. Hade C gjort det hade det funnits med lön och sociala avgifter etc också. Denna sammanställning fick han på mail från Pierre. Kolstad tomt 3 tillträddes i dec 2012. C förfogar över 3 containar och Pierre över 1. Förut stood de på Torstensgatan. Pierres stod på Gustendalsggatan.

Pierre har jobbat på ett hus på Jaktstigen i Ramsta.

 

De objekt som kan hänföras till Kolstad (som Pierre måste åka till Kolstad för) i Pierres timdagbok och löneredovisning är:

- alla som det står Kolstad på

- Borohuset

- Altan

- Elskåp skyltar

- Luckan