Liverapportering från rättssalen


09:47

Fler bilder på garagebygganden samt tillhörande utrymmen visas samt beskrivning av dessa. I princip samma bilder som finns i förundersökningsmaterialet. 

I fortsättningen kallar kallar Hagman den delen av bynnaden där kropparna hittades för verkstaden. Utrymmet i ena ändan av detta kallar han garaget och han kallar rummet där kassaskåpet fanns för kontoret. 

Vikdörrarna till verkstaden/garagbynnaden var olåsta. Detta trots att brankåren uppfattade dem som låsta. Den lilla dörren som satt i de stora vikdörrarna var dock låst. tre dörrar var sammanlagt låsta.