Liverapportering från rättssalen


09:47

Hagman visar Pierres skiss över garagebyggnaden i Flakeböle med sin inredning (finns i protokollet).