Liverapportering från rättssalen


09:47

Paus till klockan 10.