Liverapportering från rättssalen


09:49

C hade ganska många uppdrag åt Pierre, Pierre jobbad ei stort sett heltid åt C (KN) men hade en del ströjobb åt att se till sommarstugor. C hade nästan daglig kontakt med Pierre på telefon. C hade ibland svårt att få tag i Pierre, det var dålig täckning på flera ställen där de jobbade. Pierre hade en dålig telefon i slutet av 2012 så under våren 2013 köpte C en ny telefon till Pierre. Pierres händer är inte gjorda för små knappar så han kopplade bort eller parkerade samtal väldigt regelbundet. Pierre sa också att telefonen stängde v sig själv. C vet inte om det var tekniskt fel, handhavandefel eller täckningsproblem. Pierres tumme var inte gjord för små mobiltelefoner. C fick ofta ringa tillbaka för att få kontakt. När C ringde tillbaka fick han direkt kontakt med Pierre igen.