Liverapportering från rättssalen


09:57

16 mars 2012 fick Pierres arbetsgivare beslut om löneutmätning. 

Pierre har redovisat sin arbetstimmar till sin arbetsgivare 2012-12-21 avseende december - för "Kolstad" har han redovisat 83 timmar och 108 mil och "Kolstad Gustendalsvägen" 4 timmar och 6 mil.