Liverapportering från rättssalen


10:02

Gustaf har blött mycket rikligt. Såpass att DNA-blod "överlevt" branden och återfunnits på en skjorta. Det är vanligt med mycket blod vid den typen av skallskada som Gustaf hade.