Liverapportering från rättssalen


10:02

Sid 55 och framåt i den Ekonomiska delen av Förundersökningen (fup) ser man att Pierres ekonomi var dålig 2006 och 2007 men bättrade på sig på grund av arvet från modern. 2009 då han började halka efter igen och indrivningsåtgärderna startade hos fogden igen. 2010 fick han ett nytt lån hos Bluestep som löste problemen hos Kronofogden tillfälligt.