Liverapportering från rättssalen


10:03

Petter och Gustaf pratade väldigt ofta med varandra på somrarna men på vintrarna var det svårare att hålla lika reglebunden kontakt med hänsyn till deras arbeten. På somrarna träffades de mycket och Gustaf var ofta upp i Byxelkrok, runt fem dagar i veckan och då träffades de.