Liverapportering från rättssalen


11:05

En filtförladdning från patron har hittats på eller i anslutning till Annikas kropp. Det finns inga ingångshål från haglena eftersom huden är brandskadad. det finns finns å andra sidan inga utgångshål heller så trolligtvis har alla hagel fastnat i kroppen. Filtförladdningen satt i Annikas kläder enligt den som gjorde undersökningen - även om det inte framgår av protokollet. Förladdningen är av en äldre typ av papp och inte av plast som numera är vanlig. Filtförladdningen är av kaliber 12. 

Skadorna i bålen har uppkommit genom hagelvapen. Det har sedan brunnit kraftigt dels på kroppen samt på både höger och vänster sida om kroppen. Hon var avliden innan branden började eftersom det saknas partiklar i lungorna.

Dödsorsakerna talar starkt för att det är annans handpåverkan som är dödsorsak när det gäller både Annika occh Gustaf.