Liverapportering från rättssalen


10:05

Målsägandebidträder tar över förhöret. 

 

Vad bestod arbetena i Kolstad av? C svarar: det var husbyggeprojekt, blandade fritidshus och permanenthus, han exploaterade en bit mark. Det huset Pierre jobbad emed i december var ett fritidshus. C visste inte var Pierre var när Lotta ringde eller om han jobbade i Kolstad. Pierre fungerade som en egen företagare. Bengt Jonasson trodde att Pierre var och lassade av bjälklager i enerum (som skulle komma någon gång under dan) eller på löttorps byggmarknad. Bengt jobbade inte med Pierre den dan så han visste inte mer än så enligt C. 

 

I december fanns inget jättestort tydligt projekt. Pierre kunde jobba lite varsomheslt, den här veckan i december var väldigt flexibel, det vvar en vattenskada på något ställe och en altan på ett annat.

 

Pierre har fått ett löneförskott på 30 000 kr från C. Det såg inte C som ett problem. Utöver det har C bara lånat ut pengar i samband med Bluestep och när de köpte stöttor. C har också betalat en elräkning en gång åt Pierre som Pierre betalat tillbaka (sid 137?) och eventuellt lånat ut 7 000 kr.