Liverapportering från rättssalen


10:08

Hagman går över till handläggarnoteringar hos Kronofogden. Även dessa återfinns i den Ekonomiska utredningen i fup. Första anteckningen 2006-08-31 handlar om branden i Mellby där Pierres mamma brann inne vilket gör att Kronofogden skjuter på sin pågående utmätning. Lugnt mellan nov 2007 och juni 2009 hos Kronofogden. Sen börjar det krisa igen. Bluesteplånet 2010 gör att det lugnar ner sig igen. Februari 2011 börjar allt om igen. Det framgår av samtal mellan fogden och Pierres arbetsgivare att Pierre ljugit för sin arbetsgivare om att han har en uppgörelse med Kronofogden vilket han inte har (Pierre har försökt få sin arbetsgivare att inte innehålla löneutmätningen - om jag förstått det hela rätt).