Liverapportering från rättssalen


10:14

Nästa vittne är Nils-Erik Claesson (NEC). Inte släkt med någon inblandad. Advokaten inleder.

NEC bekräftar att det fanns problem med täckning med mobiler på öland. NEC tror inte att Pierre kopplade bort NEC:s samtal med avsikt utan såg fram emot deras samtal. Naturligtvis kunde Pierre inte alltid släppa allt han hade för händerna jämt och svara men då ringde han upp. Det hände regelbundet att telefonen var tyst. Probelmet var så stort att Pierre försökte lösa det själv genom att byta telefonen. Det var inte bara temporöra problem, ibland var den tyst längre perioder. Det var därför företaget köpte en ny telefon till honom i april 2013. Problemen var med den gamla telefonen.
Problemen pågick kontinuerligt under 2012 och fram tills det att pierre fick sin nya telefon.
 
Hagman tar över. Kompletterande förhör har hållt med Petter och han har berättat att Pierre knäppt av telefonen när vissa ringt. kan det vara så när du har ringt?
 
NEC: så kan det vara, men det är nog det temporära felen, men det motsäger inte det jag säger att det även var andra fel.
 
Ordförande frågar: när började problemen med telefonen och när började pierre be dig bekosta en ny telefon?
 
NEC sommaren 2012 började problemen och då ville pierre ha en ny telefon som NEC skulle bekosta. överenskommelsen var att pierre skulle stå för alla arbetsredskap själv så jag var ju förstås lite motsträvig till detta.
 
Hagman: hänvisar till sid 139, 2 st i fup, telefonproblemen började enligt förhöret först när polisen tagit telefonen. kan det stämma.
 
NEC jag uppfattade att problemen började tidigare men att det blev akut efter att polisen hade tagit båda Pierres telefoner.