Liverapportering från rättssalen


10:14

nu paus 10 min