Liverapportering från rättssalen


10:15

Föhöret avslutas. 10 minuters paus. Förhandlingen är 40 minuter försenad.