Liverapportering från rättssalen


10:21

Det fanns ett stort vedlager i pannrummet vilket försvårade fför brandkåren.