Liverapportering från rättssalen


10.22

Lite genomgång av Gustafs ekonomi, försäljningen av Holmen, inköp av båt och dödsboets behållning. Petter upplever behållningen som normal och överensstämmande med Gustafs ekonomi. Han vet inte om det saknas några tillgångar i Gustafs bouppteckning men han tror inte det. hagman avslutar. Ordföranden frågar Petter om relationen mellan Henry och och Gustaf. Petter vet inte riktigt eftersom hans egen relation med fadern var mycket dålig. 

Nu paus 10 minuter. Kaffe!