Liverapportering från rättssalen


10:23

Nästa vittne är Mattias Törnberg (MT). Civilanställd hos polisen. Inte släkt med någon inblandad. Avger eden. Hagman inleder.

MT har skrivit ett protokoll med en analys över mobiltelefon den 14 september. Undersökningen kollar skärmsläckningen. I syfte att spara batterie släcks skärmen efter ungefär 65 sekunder. När den går ner i skärmsläckt läge blir den helt svart. Det enda som ser att den fortfarande är igång är en liten lysdiod uppe i ena hörnet som blinkar. När man ringer till den då så tänds telefonen upp igen och det går att svara på den direkt, man behöver inte trycka in någon kod eller dylikt.

Telefonen är fortfarande på, det är bara skärmen som är släkt.  För att sätta på telefonen sitter en knapp överst på höger sida, den hålller man inne 1,5-2 sekunder för att starta, likaså för att stänga av den, då hålller man också inne knappen och då får man upp ett val vad man vill göra, om man vill stänga av, sätta den i flygläge eller stör ej-läge.

När man trycker på stäng av läget så stängs telefonen av. För att detta ska kunna ske måste man kunna komma åt telefonen med fingrarna eftersom det är en pekskärm, det går inte att använda döda föremål, sannolikheten för att det här ska kunna ske i fickan är ganska uteslutet, man kan tex inte ha handskar på sig. det skulle hypotetiskt kunna ske men det är inte särskilt sannolikt, man måste först komma åt knappen och hålla den intryckt och sen välja rätt val och sen måste det som kommer åt skärmen vara något som skärmen reagerar med och allt det här ska hända i fickan, föremålet som rör pekskärmen måste ha rätt motstånd och fuktighet.  

MT har skrivit två andra PM, dels testet i T1 och även ett test i T4 som rör om telefonen stänger av sig själv och provat hur den fungerar. MT skaffade ett kontantkort och man testade ringa och messa under två månader under telefonen låg påslagen och stilla (T1-testet). Sen har använt telefonen i sitt dagliga arbete mellan den 3-14 september och den har inte uppvisat några tecken på att stänga av sig av sig själv vad han har märkt, han har använt den i sitt vardagliga arbetet, använt den som telefon, sms, Internettrafik, webläsare, och använt de installerade applikationerna som Pierre laddat ner, det fanns inga funktionsstörningar på de apparna. MT har inte kunnnat konstatera några onormal störningar på telefonen. 

Hagman hänvisar till telefondelen sidan 91. Man konstaterar att det saknas fast telefoni hemma hos Karlsson mellan september och 27 dec 2012 i Getterrum. Kan man ändå surfa på nätet om det inte finns fast telefonabonnemang. 

MT: inte via ADSL. Det upphör samtidigt med telefonabonnemanget.

Hagman. Kan man se om uppkoppling vid 04:15 på natten är ett aktivt surfande eller om telefonen kopplat uppsig själv?

MT: nej, det går iinte att se.

Advokaten: det går att påerka telefonens skärm med speciella verktyg, vad krävs av såna verktyg?

MT: det beror på skärmen, det handlar om kapacitans, en kombination av motstånd... det kan inte vara ett dörr motstånd, det måste var ett specialanpassat förmål med kapacitans och motstånd som motsvarar ett finger. Ett fuktigt tyg som trycks mot skärmen kan eventuellt få en sån påverkan. Vid undersökningen i september har jag haft på telefonen dygnet runt, jag sitter på ett kontor på dagarna.

förhöret avslutas.