Liverapportering från rättssalen


10:24

Kort paus, c:a 10 minuter.