Liverapportering från rättssalen


10:30

Vittnesförhör med Elisabeth Gustafsson Essén.