Liverapportering från rättssalen


10:31

Åter till ordningen. Hagman går igenom "varningarna" Bluestep skickat till Lotta om misskött kredit. 20130417 värderingsintyg avseende fastigheten (Pierres fastighet).