Liverapportering från rättssalen


10:32

 Nästa vittne är Roger Svensson (RS). Inte släkt med någon inblandad. Svär eden. Hagman inleder.

RS är räddningsledare, han jobbar på räddningstjänsten och han hade jouren den veckan larmet gick, Han styr arbete på platsen och dirigerar allt arbete. Han jobbar på Löttorps brandstation. Alla 16 gubbarna i Löttorp blir larmade på stort larm och det här var ett stor larm. Då kommer det också en tankbil med vatten från Borgholm. Han var först på plats, det är man som räddningsledare. De är fem man i första släckbilen, sen kommer tankbilen och persedelbilen. Det var halt så de var antagligen framme vid fem i nio. Tjock svart rök från garagedelen. Noll sikt in i garaget. En komibination av sot på rutorna och röken i garaget. Han såg inga lågor till en början. Vi försökte känna om dörrana gick att öppna men det gick inte, men eftersom det fanns gasflaskor slog Staffan en ruta i gångporten och jag slog en ruta i en annan och satte in kylning, när vi satte till syre gick det fort och blev övertändning och då backade vi, jag vågade inte vara vara med folket ifall det skulle smälla. Vi backade ut till vägen efter ungefär efter tio minuter. Efter en timme kom Bengt Andersson som är min chef och tog över befälsskapet, det är naturligt att man gör så vid större bränder. Vi satte på en vattenkanon utifrån vägen och efter en stund lugnade ner sig. det brann länge i tanken och i en vedstapel, det brann hela natten. Varför det brann länge i tanken vet jag inte, det var antagligen bränsle som läckte ur tanken som gjorde att det inte slutade brinna, vi fick hålla på hela natten med eftersläckning.

Jag såg inget särskilt, jag tänkte att det var en vanligt garagebrand, upplogat var det, det stod en traktor och två personbilar där, jag tänkte inte på några bilspår, jag var ju där och jobbade. Vi flyttade på bilen i garaget. Första vändan stannade jag till 13 och sen var jag tillbaka ett par vändor till. Brandkåren var kvar på plats till 12-tiden den 15 december och hjälpte teknikerna och sånt. Polisen kom tidigt, han måste ha varit i krokarna. Teknikern kom senare på dagen och sen åkte de på kvällen och kom tillbaka nästa dag, vi var kvar och bevakade platsen när de var borta. 

Förhöret avslutas.