Liverapportering från rättssalen


10:38

Elisabeth Gustafsson Essén (EGE) är inte släkt med någon och svär vittneseden. Hagman inleder. 

EGE är delgivare på KFM i Kalmar. Hon har träffat Pierre ett 15-tal ggr i sitt arbete. Hon har varit I getterum ungefär 40 ggr i tjänsten och då träffat Pierre ungefär 15 ggr. Hon har jobbat åt KFM i fem åt och träffat Pierre de senaste 3-4 åren. Hon åker till Getterum med delgivningar som någon i familjen Karlsson inte sr´krivit under och skickat in, betalningsföreläggande som skickats ut med svarsblankett. Om svarsblanketten inte skickas in efter påminnelse så åker delgivningsmannen ut, dvs EGE. 

 

EGE har ett antal turer hon pker, bla på öland, och när Pierre har ett antal ärenden så åker hon till Getterum och söker honom. Ibland har hon haft ärenden till andra i familjen och hon har träffat alla utom Viktor i familjen.Surrogatdelginingen harr hon tillämpat när det gäller Pierre, har hon sökt honom ett par ggr och han inte varit hemma har hon delgivit någon annan i familjen genom just surrogatdelgivningen. Man måste ha sökt personen i fråga minst en gång tidigare innan man kan surrogatdelge.