Liverapportering från rättssalen


10:46

Nästa vittne är Fredrik Jämtin (FJ). Inte släkt med någon inblandad. Svär eden. Hagman inleder.

Fredrik är bror med Andreas Jämtin. Annika har hjälp till i köket på pensionatet som AJs familj driver. Gustaf känner han sen 5 år tillbaka. Han hade ett längre samtal med Gustaf på AJ:s jobb den 12 december och de pratade om en lägenhet som Gustaf skulle hyra till sommaren och vilken renovering som skulle göras och vilket möblemang som behövdes. lägenheten låg i färjestaden och gustaf skulle ha den som övernattningslägenhet när han jobbade på cykelfärjan. De pratade lite om renoveringar på Pelles för att bygga om det till en restaurang. Gustaf ville ha en hyresgäst som ville hyra i flera år och när de skulle de göra om Pelles till en restaurang. Det fanns en intressent som Gustaf skulle träffa under december, kanske under torsdag fredag den veckan (13-14 dec). Gustaf jobbade mycket så det var lite svårt att få ihop en tid som passade som FJ förstod det. Han vet inte om mötet var helt spikat eller om det skulle höras närmare, Gustaf och intressenterna. Gustaf var som vanligt, upprymd, mycket ideer i luften, restaurangbygget och lägenheten, det var alltid mycket bollar i luften hos Gustaf och även denna dag.

FJ känner inte till så mycket om smugglingen mer än vad osom sagt på byn.Gustaf har alrig berättat något för honom. Gustaf hade problem att få betalt av förra arrendatorn på Pelles, problem med att få in hyra, det berättade gustaf på hösten. Annika kände att det var lite obehagligt eftersom hon inte fick betalt men inte Gustaf. Gustaf nämnde i förbifarten under hösten att Annika kände att det var lite obehagligt. FJ pratade aldrig med Annika om det. 

Fj kände till att de hadde beställd en thailandsresa. Gustaf beräattade det, Det var upprymda och jätteglada över resan.

Advokaten tar över. har du varit inne i verkstan, fanns det mycket olja och dunkar och sånt? mycket grejer? Fanns det grejer från Pelles?

FJ: ja. vet inte exakt, det fanns mycket grejer och dunkar och sånt bruar finnas inne i garage. ja, det var mycket grejer. Ja.lite gamla skyltar och sånt.

Ordförande frågar. sa gustaf något om den tilltänka hyresgästen? varifrån var den? Hade den något med den dåvarande hyresgästen att göra?

FJ: nej inte direkt, vi pratade bara om det gick att bygga om lokalen. utifrån, tror att det kan ha varit stockholm. nej, det tror jag inte. 

Förhöret avslutas.