Liverapportering från rättssalen


10:47

Förhandlingen återupptas och Hagman fortsätter.