Liverapportering från rättssalen


10:47

Hagman går igenom brandprotokollen igen. Runt kropparna fann man bensin och möjligtvis diesel. I kontorsutrymmet återfanns rester av diesel. Olika typer av vätska har använts för att tända eld på de olika utrymmena.