Liverapportering från rättssalen


10:48

Tekniska protokollet sid 325 ff från fup. Bilder av patronerna och de tester som genomförst. Upprepningar från gårdagen.